Lustrabadet

Badeanlegget ligger i Gaupne i Luster kommune i den langstrakte Sognefjorden. Utsikten er fantastisk.