Om Badelandene.no

Badelandene.no er en interesseorganisasjon for de største badelandene i Norge.

Badelandene.no har til formål å bidra til utvikling av de ulike Badelandene gjennom markedsføring, innkjøpsordninger, utveksling av erfaringer og kreative innspill for aktiviteter og bedre driftskonsepter, bidra til økt kompetanse og felles forståelse av sikkerhet i norske bade- og svømmeanlegg. Badelandene.no eies og drives av deltagende medlemmer, i henhold til vedtekter og etter de retningslinjer for drift som årsmøtet fatter.

Dusjekampanje

Hvert år uke 40 kjører badeanleggene som er med i Badelandene en felles kampanje hvor man fronter det å dusje før man går i badet. Badeanleggene har da satt opp plakater og personalet går med T skjorter som oppfordrer til å dusje før man går i badet - for å unngå klorlukt.

Questback

Badelandene ønsker stadig å bli bedre, og kjører derfor en kundeundersøkelse - kundetilfredshetsindeks i februar for å få tilbakemeldinger fra sitt publikum. Gi oss dine innspill her!

Badelandene gjør hverandre gode.

Badelandene.no ble etablert 24. oktober 2004. Helt siden starten har Badelandene.no hatt fire klare satsingsområder:

  1. Sikkerhet - egen norm for felles sikkerhetsoppfatning er utarbeidet
  2. Innkjøpsordninger. I første rekke for kjemi og utstyr til vannbehandling, men også fremforhandlet gode betingelser på andre områder.
  3. Felles nasjonal markedsføring
  4. Et kreativt møtested og nettverk for ledere og mellomledere i Badelandene.no

Hensikten med Badelandene.no er å gjøre hverandre gode gjennom et faglig og sosialt nettverk. Badelandene.no legger vekt på god service overfor gjestene. Dessuten at bransjens omdømme skal styrkes gjennom gode, felles holdninger til å ha rene, velholdte og interessante lokaler og fasiliteter, hvor gjestene settes i fokus.

Turistattraksjon

Vi blir stadig flere moderne bade- og svømmeanlegg hvor opplevelser, lek, mosjon og velvære kombineres med tilrettelegging for svømmeidretten. Ingen annen bransje har forhold lagt til rette for fire generasjoner fra baby til oldeforeldre. Alle finner sitt basseng og sin aktivitet i våre badeland.
 
Vi er dessuten lett tilgjengelig gjennom Google og andre sentrale søkemotorer.

Ønsker dere å bli medlem i Badelandene.no?

Krav for å bli med i Badelandene.no

Badelandene.no er en interesseorganisasjon for norske bade- og svømmeanlegg med fokus på å være publikumsanlegg. Kriteriene for å kunne bli medlem i Badelandene.no er klart definert i vedtektene:

§ 3. MEDLEMSSKAP Foretakets eiere drifter etter foretaksøkonomiske termer. Markedsføring, innkjøp og sikkerhet er de tre viktigste elementene for etableringen av Foretaket. Åpningstidene må gjenspeile tilgjengelighet alle ukens dager. Det legges vekt på at anlegget skal fremstå som et underholdningstilbud - med fasiliteter ut over hva markedet oppfatter som en ren svømmehall. Servicetilbudet må inkludere serveringsfasiliteter.

Nye medlemmer skal godkjennes av årsmøtet i Badelandene.no.

Årsmøtet fastsetter hva det koster å melde seg inn.